Schema

Måndagar – 17:00-18:00                         
 
Onsdagar – 17:00-18:30                          
 
Söndagar – 10:00-11:30