Untitled-2

PRISER

Provträning kostar 100kr/pass. Man får provträna max 3 gånger. Därefter bestämmer man sig för om man vill fortsätta eller inte, har ni provtränat tex 2 ggr drar vi av 200kr från terminsavgiften. Vid provträning ber vi er ändå fylla i anmälningsformulär här på hemsidan. 
 

 Träningsavgifter
 
 1400kr FRÅN 14 ÅR
 


 


          
               

BG 5665-1524  Betalas innan terminstart.
Inga inbetalningskort skickas. Ange namn på den som tränar.

 
Anmälan och betalning

Ny medlem:

För nya blivande medlemmar som vill börja träna gäller:

1. Betala terminsavgiften till vårt Bg 5665-1524 och ange namn på den som tränar och om det gäller ung/vux.stud/vux/.

2 Gör din anmälan via anmälningsformulär på hemsidan. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. 

Om terminen redan har börjat:

1. Som ny medlem får man provträna 3 gånger, det kostar 100kr per tillfälle, då anmäler man till instruktören som tar närvaro att man är där för att provträna.

2. Om man vill fortsätta träna efter provträningen så betalas medlemsavgiften till bankkonto 5665-1524 och betalningskvitto från bank/post/internetbank tas med och visas upp för instruktören inför nästa träningstillfälle. Det går också bra att betala kontant på plats vid nästa träningstillfälle.

3.Efter inbetald medlemsavgift fyller man in sina medlemsuppgifter via hemsidan på Anmäl dig här fliken. 

Behöver man en faktura på medlemsavgiften för träningsbidrag och dylikt så mailar man, efter att betalningen är gjord, till info@choyleefut.se och anger i ämnesraden att ”Medlemsnamn vill ha en faktura på medlemsavgiften” så ordnar vi det. Detta är dock givetvis endast möjligtefter att man angett sina medlemsuppgifter enligt punkt 3 ovan

Anmälan och betalning: Tidigare medlem

För att säkra att samtliga tränande medlemmar har betalat sin medlemsavgift vid terminens början och därmed är försäkrade via Svenska Budoförbundet från första passet så är det viktigt att terminsavgiften är betald innan terminstart.

För gamla medlemmar som vill fortsätta nästa termin:

1. Medlemsavgiften, enligt nedanstående tabell, betalas till bankgiro 5665-1524 en vecka innan terminstart.

2. Ange den tränande medlemmens namn som betalningsmeddelande.

3. Har man inte hunnit betala medlemsavgiften innan så går det även bra att betala med Swish på plats å klubben innan första träningstillfället alternativt att man tar med sig ett inbetalningskvitto från bank/post/internetbank och visar närvarande instruktör som då för upp en på listan för passen man avser träna.

4. Utebliven medlemsavgift innebär att man tyvärr inte kan delta i träningen förrän man kan uppvisa ett inbetalningskvitto för instruktören alternativt betala kontant. Medlemsavgiften betalas innan man går upp på mattan.

Behöver man en faktura på medlemsavgiften för träningsbidrag och dylikt så mailar man, efter att betalningen är gjord, till info@ormingekampsport.se och anger i ämnesraden att ”Medlemsnamn vill ha en faktura på medlemsavgiften” så ordnar vi det.